Woolikule ja selles resideeruvatele domeenidele uute kasutajakontode lisamise eeskiri

  1. Uue kasutajakonto lisamine toimub vähemalt ühele Wooliku administraatorile esitatud taotluse alusel.
  2. Kasutajakonto loomise taotluse rahuldamine otsustatakse Wooliku administraatorite reaalkoosolekul, kõikide administraatorite poolthäältega.
  3. Wooliku administraatorite reaalkoosolek toimub kolm korda aasta jooksul, nende suvast johtuval ajal.
  4. Wooliku administaraatorid ei kohustu kasutajakonto taotluse mitterahuldamisest kasutajakonto taotlejat teavitama.
  5. Juhul, kui kellelgi õnnestub Woolikusse kasutajakonto saada ja ta ei kuulu Wooliku kogukonda, peab ta kasutajakonto olema selle isiku reaalse nimega. Lisaks sellele peab kasutaja profiles olema täidetud seal nõutavad väljad.
  6. Wooliku kogukonda mittekuulujatele on Wooliku kastajakonto saamine ja edaspidine omamine tasuline. (Jaguneb Wooliku ja kogukonna ülalpidamiskuludeks).
  7. hot.ee, hotmail.com, tele2.ee jt. tasuta serveritest saadetud palvetele ei reageerita. Pole olemas piisavat põhjust, et keegi peaks saama kasutajakonto Woolikusse (eraomanduses olevasse purki), kuni on olemas tasuta servereid.
  8. Woolikukasutaja konto taotleja vanus ei tohi olla alla 21 eluaasta.
  9. Kasutajakonto taotleja peab omama soovitajat Wooliku kogukonnas, kusjuures soovitaja peab suutma ja viitsima põhjendada, milleks seda kasutajakontot on vaja. Kui soovitaja ei suuda või ei viitsi põhjendada siis kontot ei saa!

Wooliku kogukonna all mõeldakse Wooliku algsete kasutajate ja loojate hulka, so BC'd, mitte kõiki, juba Woolikus elutsevaid kasutajaid.